Μελέτη – Σχεδίαση

Μελέτη – Σχεδίαση

Η επιχείρηση μας λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας ανάγκες, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες κάθε χώρου, σε συνεργασία με αρχιτέκτονες μηχανικούς, διαμορφώνει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος απόκτησης και συντήρησης.

Πράσινα δώματα

Πράσινα δώματα

Το δώμα, η ταράτσα σας, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από ένας χώρος από τσιμέντο. Με τις δυνατότητες που δίνουν τα νέα εξειδικευμένα υλικά και φυτεύοντας πράσινο στο δώμα μας, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή σας, θωρακίζοντας παράλληλα και θερμικά το κτίριο.