Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου επιφάνειας 2.500 m2 στο συγκρότημα ενοικιαζόμενων κατοικιών Kalami Suites Hotel, στο Λιβάδι Σερίφου.