Το δώμα, η ταράτσα σας, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από ένας χώρος από τσιμέντο. Με τις δυνατότητες που δίνουν τα νέα εξειδικευμένα υλικά και φυτεύοντας πράσινο στο δώμα μας, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή σας, θωρακίζοντας παράλληλα και θερμικά το κτίριο.