Τελειώνοντας τις σπουδές μου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2001 κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι η μεγάλη μου αγάπη στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία θα είναι η φυτοτεχνία. Με γνώμονα την αγάπη και το σεβασμό προς τη φύση έμαθα να δουλεύω με αφοσίωση στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.